• משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת
 • משרדי הנהלת ג`נרל אלקטריק
  אדריכל: מיכי סתר
  צלם: עוזי פורת