• השדרה השבעית באר שבע
    אדריכלות נעמה מליס אדריכלים, צילום: עמית גורן
  • השדרה השבעית באר שבע
    אדריכלות נעמה מליס אדריכלים, צילום: עמית גורן
  • השדרה השבעית באר שבע
    אדריכלות נעמה מליס אדריכלים, צילום: עמית גורן