• רוטשילד 22

  אדריכל בניין - משה צור אדריכלים. אדריכל שימור : אמנון בר אור אדריכלים. אדריכל פנים : אורלי שרם אדריכלים. צילום עוזי פורת.

 • רוטשילד 22

  אדריכל בניין - משה צור אדריכלים. אדריכל שימור : אמנון בר אור אדריכלים. אדריכל פנים : אורלי שרם אדריכלים. צילום עוזי פורת.

 • רוטשילד 22

  אדריכל בניין - משה צור אדריכלים. אדריכל שימור : אמנון בר אור אדריכלים. אדריכל פנים : אורלי שרם אדריכלים. צילום עוזי פורת.

 • רוטשילד 22

  אדריכל בניין - משה צור אדריכלים. אדריכל שימור : אמנון בר אור אדריכלים. אדריכל פנים : אורלי שרם אדריכלים. צילום עוזי פורת.

 • רוטשילד 22

  אדריכל בניין - משה צור אדריכלים. אדריכל שימור : אמנון בר אור אדריכלים. אדריכל פנים : אורלי שרם אדריכלים. צילום עוזי פורת.