• ליבר

  אדריכל: אבנר ישר אדריכלים, אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

  צלם: יואב פלד 

 • ליבר

  אדריכל: אבנר ישר אדריכלים, אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

  צלם: יואב פלד 

 • ליבר

  אדריכל: אבנר ישר אדריכלים, אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

  צלם: יואב פלד 

 • ליבר

  אדריכל: אבנר ישר אדריכלים, אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

  צלם: יואב פלד 

 • ליבר

  אדריכל: אבנר ישר אדריכלים, אדריכלות פנים: אורלי שרם אדריכלים

  צלם: יואב פלד