• בית הכנסת בסביון
    אדריכל: דן בורשטיין
  • בית הכנסת בסביון
    אדריכל: דן בורשטיין
  • בית הכנסת בסביון
    אדריכל: דן בורשטיין